dagvaarding bodemprocedure ontvangen: de procedure

Bodemprocedure

In deze blog beschrijf ik kort hoe een normale procedure (bodemprocedure) verloopt. Een procedure start meestal met een dagvaarding. De eisende partij stuurt door middel van een deurwaarder een dagvaarding aan de gedaagde partij. Dat wordt ook wel het betekenen van de dagvaarding genoemd. Als u een dagvaarding ontvangt, dan staat daar ook in wanneer de zaak dient en bij welke rechtbank dat is. Het is dan zaak dat u snel een advocaat inschakelt, die u kan bijstaan. In de dagvaarding staat (kort gezegd) wie de eiser is, wat hij voor vorderingen instelt en welk bewijs daarvoor is (en geleverd kan worden).

Niet alle procedures beginnen met een dagvaarding. Er zijn ook procedures die beginnen met een verzoekschrift. Het is een verzoek aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen, te denken valt bijvoorbeeld aan een verzoekschrift tot het vaststellen van een omgangsregeling, een verzoekschrift tot faillissementsverklaring, een verzoekschrift tot het leggen van (conservatoir) beslag, et cetera.
Na ontvangst van de dagvaarding, heeft de gedaagde partij de mogelijkheid daar schriftelijk op te reageren. De gedaagde partij kan ook een tegeneis instellen, ook wel een eis in reconventie genoemd. Meestal wordt na het schriftelijke verweer van gedaagde een zitting bepaald. Dit wordt ook wel een comparitie genoemd. In een dergelijke comparitie wordt door de rechter inlichtingen gevraagd en wordt meestal ook een schikking beproefd. Een comparitie kan van doorslaggevend belang zijn in een procedure en het is daarom zaak dat goed voor te bereiden met een advocaat.

Na de comparitie kan de rechter een vonnis wijzen. Dit kan een eindvonnis zijn, waarin de vorderingen geheel (of gedeeltelijk) worden toegewezen, of er wordt een tussenvonnis gewezen, waarin de rechter bijvoorbeeld aan partijen vraagt om nader bewijs te leveren, of aan partijen (bijvoorbeeld) de gelegenheid geeft om zich nog nader schriftelijk uit te laten. Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u naar aanleiding van het vonnis meestal in hoger beroep gaan. In sommige gevallen is hoger beroep uitgesloten.
Als een gedaagde partij niet op de dagvaarding reageert en ook niet door middel van een advocaat verschijnt, kan het zo zijn dat de rechter verstek verleent. Dat betekent meestal dat de rechter de vordering overneemt in zijn vonnis en als zodanig vonnis wijst.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s