Beslag leggen onbetaalde factuur

Beslag leggen effectief middel

Als u als ondernemer wordt geconfronteerd met een klant die zijn rekeningen / facturen niet betaalt, dan is vaak de vraag of het mogelijk is om beslag te leggen. In Nederland is het redelijk eenvoudig om “conservatoir” beslag te leggen. Dit gaat door middel van een verzoekschrift bij de rechtbank en daarvoor is een advocaat verplicht.

Advocaat beslag leggen: verzoekschrift

Door verschillende zaken in de media, is het echter wel lastiger geworden om “verlof” te krijgen voor het leggen van conservatoir beslag. Rechtbank stellen hogere eisen aan het verzoekschrift. Deze eisen worden omschreven in de Beslagsyllabus. De beslagsyllabus vindt u hier.

Zo moet (als dat er is) verweer van de schuldenaar worden opgenomen in het beslagrekest. Ook moeten er bewijsstukken aan het beslagrekest worden gehecht, bijvoorbeeld facturen en/of aansprakelijkheidsbrieven. Indien echter het verzoekschrift aan de wettelijke eisen voldoet, zal de rechtbank veelal overgaan tot het verlenen van verlof tot het leggen van beslag. Daarvoor is wel vereist dat er sprake is van een direct opeisbare vordering. Te denken valt aan onbetaalde facturen, vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad, et cetera.

Voordat een verzoekschrift moet worden ingediend, is het van groot belang eerst te onderzoeken waar beslag op gelegd gaat worden. Er kan bijvoorbeeld conservatoir beslag gelegd worden op een woning, op bankrekeningen en op roerende zaken (bijvoorbeeld inboedel, auto’s, schilderijen, et cetera). Van tevoren moet een inschatting worden gemaakt wat de moeite is om beslag op te leggen. Voor het indienen van een verzoekschrift is namelijk naast de advocaatkosten, griffierecht verschuldigd en als het verlof is verleend, moet de deurwaarder ook daadwerkelijk beslag leggen. Om een voorbeeld te geven, beslag leggen op een bankrekening heeft natuurlijk alleen zin als er sprake is van een positief saldo. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om op kredietruimte beslag te leggen.

Beslagleggen als drukmiddel

Het leggen van beslag wordt vaak gebruikt als een drukmiddel. Nadat het verlof is verkregen van de rechtbank, moet namelijk binnen twee weken ook daadwerkelijk een procedure worden opgestart. Het komt voor dat door het leggen van beslag, de schuldenaar zo in zijn bedrijfsvoering geraakt is dat hij direct tot betaling overgaat. De schuldenaar kan ook echter van mening zijn dat het beslag ten onrechte is gelegd. De schuldenaar heeft dan de mogelijkheid om een zogenaamd executiegeschil op te starten. Dat is een kort geding waarin opheffing van de gevorderde beslagen wordt gevorderd. Het is echter ook mogelijk dat de betreffende schuldenaar een bankgarantie stelt, waarna de beslagen over het algemeen moeten worden opgeheven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s