Kort geding: de korte klap voor succes!

Jasper-Hagers

Kort geding: de korte klap voor succes!

Procedures zijn kostbaar en tijdrovend. De meeste mensen willen snel een oplossing voor hun probleem en niet jarenlang procederen. Als kort geding advocaat  is dan het logische advies: start een kort geding! Helaas kan niet ieder probleem in kort geding worden behandeld.

Kort geding: snel, maar niet altijd een oplossing

Een normale procedure bij de rechtbank kan (erg) lang duren. Hoewel rechtbanken zelf aangeven prioriteit te geven aan het sneller behandelen van een procedure, is de realiteit dat vanaf het ontvangen van de dagvaarding een bodemprocedure minimaal anderhalf jaar duurt.

In spoedeisende kwesties kan een kort geding dan uitkomst bieden. Deze procedure is gericht op het verkrijgen van een voorlopige beslissing. Het is niet vereist dat ook nog een normale (bodem) procedure wordt gevoerd. De ervaring is vaak dat partijen na een vonnis in kort geding niet verder procederen.

Wat kan er wel en wat niet in kort geding?

Een kort geding rechter wordt een voorzieningenrechter genoemd.

Het allergrootste verschil met een bodemprocedure is dat de voorzieningenrechter geen definitief oordeel mag geven over het geschil. Zijn beslissing is dus voorlopig: de bodemrechter of de rechter in een ander kort geding is niet gebonden aan het oordeel van de voorzieningenrechter. Het komt dan ook weleens voor dat de bodemrechter anders oordeelt dan de voorzieningenrechter.

En sommige zaken kunnen simpelweg niet in kort geding gevorderd worden. Het moet altijd gaan om voorlopige oordelen. Zo kan de rechter niet bepalen dat een overeenkomst als ontbonden geldt, net zo min als dat een voorzieningenrechter geen verklaringen voor recht kan uitspreken. Het gaat erom dat de voorzieningenrechter geen definitieve oordelen kan geven over een rechtspositie.

Echter: soms is de scheidslijn tussen wat voorlopig is en wat definitief niet zo helder te trekken. Er zijn grensgevallen.

Een kort geding: altijd een Spoedeisend belang?

In een kort geding moet er sprake zijn van een “spoedeisend belang”. Het moet dus bij een kort geding gaan om spoedeisende zaken.

Dat spoedeisende belang wordt over het algemeen snel aangenomen, maar soms gaat het ook mis in kort geding. Als de rechter vindt dat de bodemprocedure kan worden afgewacht, dan zal het op dat punt misgaan. In de praktijk gaat dit nogal eens mis bij geldvorderingen. Dat komt ook vanwege het zogenaamde restitutierisico. Dat houdt het risico in dat een partij zijn vordering niet kan verhalen, als later blijkt dat het voorlopige oordeel van de rechter toch onjuist was.

Hoe start ik een kort geding?

Een kort geding begint met een dagvaarding. De eisende partij heeft een kort geding advocaat nodig. Een gedaagde partij is niet – bij uitzondering – verplicht zich te  vertegenwoordigen door een advocaat.  Ik kan het echter niet adviseren, omdat er dan zeker geen ‘level playing field’ is.

De eisende partij verzoekt op basis van een concept-dagvaarding een datum voor behandeling bij de rechtbank. Voor de rechtbank is van belang dat het concept voldoende duidelijk is om te bepalen waar de zaak om draait.

Na bepaling van de datum, kan de dagvaarding worden betekend. Het concept kan dan nog worden aangepast.

Pas op de zitting is de gedaagde partij in de gelegenheid verweer te voeren. Het verdient echter soms uit strategisch oogpunt de voorkeur om het verweer vooraf aan de rechtbank toe te zenden. Soms is dat juist onhandig.

Het vonnis wordt twee weken na de zitting uitgesproken, maar kan in theorie (heb ik een enkele maal meegemaakt) zelfs ter plekke worden uitgesproken. De hoger beroep termijn tegen een vonnis in kort geding is 4 weken (in plaats van 3 maanden bij een vonnis in een bodemzaak).

Vragen over kort geding?

Wilt u een kort geding opstarten, of bent u gedagvaard? Aarzel dan niet contact op te nemen met Jasper Hagers, advocaat kort geding Amsterdam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s