Hoe start ik een kort geding?

Als kort geding advocaat start ik veel kort geding procedures op, omdat het kort geding veel voordelen heeft boven een normale procedure (een bodemprocedure). Bovendien is de ervaring dat met een kort geding meestal een resultaat wordt bereikt, zelfs als het kort geding wordt verloren. Bijvoorbeeld dat partijen alsnog door het voeren van een kort geding in onderhandeling komen, of dat de kort geding rechter in ieder geval duidelijk is over een deel van een vordering en over wat wel en niet kan. Als kort geding advocaat is zelfs niet altijd geheel te voorspellen hoe een zitting gaat verlopen. Soms wordt de zaak nog voor de zitting geschikt en soms blijkt tijdens de zitting dat het probleem veel dieper zit dan eerst gedacht.

kort-geding-advocaat-rechtbank

Het begin van het kort geding

Een kort geding begint bij de aanvraag en dat moet met een advocaat. Bij het aanvraagformulier moet een concept van de kort geding dagvaarding zitten. Na ontvangst van het concept van de kort geding dagvaarding, zal de rechtbank een datum bepalen waarop het kort geding zal plaatsvinden. Voor die datum moet de dagvaarding gereed worden gemaakt en betekend aan de partij waarmee u een geschil heeft.

Een kort geding kent een spoedeisend karakter. Dat is gelijk ook een beperking van het kort geding. Als u bijvoorbeeld een geschil hebt over een lening die terugbetaald moet worden, dan is een kort geding minder geschikt, tenzij u kunt aantonen dat u een spoedeisend belang heeft en u een voorschot nodig heeft op de terugbetaling van die lening. Voor andere zaken is een kort geding erg geschikt. Bijvoorbeeld om een publicatie tegen te gaan of het bekende voorbeeld van Yuri van Gelder. Als de heer Van Gelder een normale procedure had gestart, dan had de heer Van Gelder een uitspraak gehad lang nadat de Olympische Spelen al waren afgelopen. Daarvoor is een kort geding bij uitstek geschikt.

Definitieve uitspraak in een kort geding?

Hoewel het winnen van een kort geding vaak betekent dat het geschil ook is opgelost, komt ook vaak voor dat er naast een kort geding een bodemprocedure wordt gevoerd. In kort geding is er altijd sprake van een voorlopige voorziening. In een bodemprocedure kan de uitkomst geheel anders zijn. In de bodemprocedure heeft de rechter ook uitgebreidere mogelijkheden om bewijsmateriaal te toetsen. Het is goed om daar bij het opstarten van een kort geding rekening mee te houden.

Wat zijn de voordelen van een kort geding?

Het grootste voordeel is hiervoor al besproken: de snelheid. Partijen kunnen al binnen een paar weken voor de rechter zitten en een idee krijgen van wat de rechter van het geschil vindt. Sterker nog: hoewel het niet vaak voorkomt, kan de rechter zelfs meteen ter zitting uitspraak doen.

Een ander voordeel is dat de gedaagde partij niet bij advocaat hoeft te verschijnen. Er kan dus ook zelf verweer worden gevoerd. Maar: er kan geen tegeneis worden ingesteld zonder advocaat. Een groot voordeel ook van een kort geding is dat er een zitting plaatsvindt, waar een kort geding rechter ook kan sturen naar een schikking toe. Als het gaat om een gewone procedure, vindt een dergelijke zitting vaak pas plaats een half jaar nadat de dagvaarding is uitgebracht.

Wat zijn nu de nadelen van een kort geding?

Gek genoeg is snelheid soms ook een nadeel in een kort geding. Tot 24 uur voor de zitting, kunnen beide partijen stukken in het geding brengen. Soms betekent dat nachtwerk en is er soms minder tijd dan gewenst voor overleg met de cliënt.

Een ander nadeel is dat een kort geding een voorlopig karakter kent. Er wordt dus niet een definitieve uitspraak gedaan over een bepaald geschil. Een kort geding rechter heeft ook ruime mogelijkheden om een vordering af te wijzen, door bijvoorbeeld te oordelen dat de vordering zich niet leent voor een kort geding, omdat er meer bewijs moet worden geleverd. In kort geding gelden de gewone bewijsregels namelijk niet zoals deze in een gewone procedure gelden. In het algemeen geldt dat hoe complexer te vordering, hoe ingewikkelder het zal zijn om toewijzing te bewerkstelligen in kort geding. Als gedaagde partij is het ook een bekende tactiek om in kort geding de zaak nodeloos ingewikkeld te maken, waarbij deze rookgordijnen ervoor zorgen dat een kort geding rechter mogelijk gaat twijfelen en bepaalt dat de vordering voor kort geding niet geschikt is.

Hulp nodig bij een kort geding?

Als u zelf met een probleem zit waar u snel een oplossing voor wilt, dan kunt u altijd contact opnemen met mij als advocaat kort geding, Jasper Hagers.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s