kort geding procedure

De procedure van het kort geding is in Nederland opgenomen in artikel 254 t/m 260 in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De procedure verloopt volgens de regels van de normale dagvaardingsprocedure, met het grote verschil dat vanwege de spoedeisendheid, de dagvaardingstermijn korter kan zijn. Daarvoor moet wel verlof worden gevraagd aan de rechtbank. Als de zaak zeer spoedeisend is, kan de zaak zelfs op zaterdag/zondag plaatsvinden, buiten de normale kantooruren, of zelfs op een andere locatie dan in de rechtszaal. Dat is allemaal afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De procedure vangt aan door het vragen van een datum voor de behandeling ter zitting. Dat gebeurt met een zogenaamde ‘concept dagvaarding’. Deze concept dagvaarding wordt naar de rechtbank gestuurd en vervolgens wordt een datum bepaald voor de behandeling ter zitting. De rechter kan vervolgens bepalen dat de dagvaarding binnen een bepaalde termijn daadwerkelijk aan de gedaagde partij moet worden betekend. Gedaagde heeft de mogelijkheid om op de zitting te reageren op de vordering en kan zelfs vóór de zitting ook een tegeneis instellen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s