kort geding of bodemprocedure?

Het is van groot belang om op te merken dat een kort geding rechter (ook wel voorzieningenrechter of president genoemd) alleen voorlopige voorzieningen kan uitspreken. Dat wil zeggen dat in kort geding de rechtstoestand niet definitief kan worden vastgesteld. Niet iedere procedure is dus geschikt voor een kort geding. In een normale procedure (bodemprocedure) kan wel een definitief oordeel worden gegeven.

Van belang is verder dat, zou u bijvoorbeeld in kort geding ongelijk krijgen, dat dit nog niet betekent dat u in de normale procedure (bodemprocedure) ook ongelijk zult krijgen. Bij een normale procedure vindt namelijk een uitgebreidere behandeling plaats en is meer ruimte voor het leveren van bijvoorbeeld bewijs en het indienen van schriftelijke stukken. De rechter in de bodemprocedure is dus niet gebonden aan de rechter in kort geding. In de praktijk zal wel meewegen dat een rechter zich al heeft gebogen over de feiten en omstandighende.

Het is natuurlijk ook mogelijk om in kort geding hoger beroep in te stellen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s