Incasso kort geding

Sommige rechtbanken hebben een speciale kort gedingprocedure voor incassovorderingen, te weten: incasso kort geding. Incassovorderingen zijn onbetwiste vorderingen. Een vereiste aan een incasso kort geding is, dat de gedaagde nog een laatste maal moet worden gesommeerd onder overlegging van een kopie van de concept dagvaarding. Deze procedure is zeer efficiënt en er kan op zeer korte termijn bewerkstelligd worden dat uw debiteur alsnog betaald.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s