Snelheid van kort geding; uitspraak

Een kort geding kan snel worden opgestart. Afhankelijk van de spoedeisendheid kan het zelfs voorkomen dat u binnen een week voor de rechter zit. Dan moet daar wel aanleiding voor zijn. Op de zitting zal er gepleit worden voor de rechter.

Een kort gedingrechter kan ook ter zitting meteen uitspraak doen. Dat komt niet vaak voor; meestal moet er 2 weken op de uitspraak gewacht worden. Als de spoedeisendheid van de zaak echter geen 2 weken kan wachten, dan zal de rechter meestal eerder uitspraak doen.

De voorzieningenrechter kan besluiten de voorzieningen geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, of af te wijzen. De rechter in kort geding heeft de vrijheid om te oordelen dat de zaak zich niet leent voor behandeling in kort geding. Dan moet een bodemprocedure worden opgestart. In principe is het zo dat de uitspraak in kort geding geen nadeel toebrengt aan de uitspraak in een bodemprocedure. Het kan best voorkomen dat op grond van een kort gedingvonnis een partij een bedrag (bijvoorbeeld schadevergoeding) moet betalen, maar dat in de bodemprocedure (na meer bewijs) blijkt dat hij deze toch niet verschuldigd is en moet terugbetalen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s