Incasso kort geding

Sommige rechtbanken hebben een speciale kort gedingprocedure voor incassovorderingen, te weten: incasso kort geding. Incassovorderingen zijn onbetwiste vorderingen. Een vereiste…